Projekti

Nirzas pagasta zemnieku saimniecība "Ezerzeme"

2013.gadā īsteno projektu

"Zemnieku saimniecības "Ezerzeme" lauku tūrisma infrastruktūras sakārtošana

un piedāvāto tūrisma pakalpojumu dažādošana"

Projektu atbalsta atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam.

Pasākums "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"