Rezervēt un pieteikt naktsmītnes, laivas u.c. pakalpojumus var:

  • zvanot pa tālruni:                   +371 29488376 (Lolita)
  • rakstot e-pastu :                      ezerzemes@inbox.lv
  • vai šeit (tikai nakstmītnes):  


 .